דף הבית                   מוצרים                   הורדות                   לקוחות               צור קשר

קדם- ניהול תחנות שירות פסיכולוגי
ברצוננו להציג בפניכם את תוכנת קדם- לניהול מתקדם של תחנות שירות פסיכולוגי ברשויות המקומיות מבית היוצר של ספרת בע"מ. התוכנה פותחה למען קהילת הפסיכולוגים בארץ ומתעדת בצורה מעמיקה את הפעילות המתבצעת בתחנות שפ"י. תוכנה ידידותית למשתמש, יעילה, חכמה ובעיקר נדרשת. להלן מפרט קצר:

מתממשקת למאגר תלמידים עירוני. (ברשויות שאינן מנהלות מאגר תלמידים עירוני ניתן לקלוט ממשקי ITL מבתי הספר ישירות).

ניהול תיק תלמיד. המערכת מאפשרת ניהול תיק מלא של תלמיד הכולל: רשימת תלמידים (תוך איתור תלמיד או אוכלוסיה לפי ת.ז., שם מלא או חלקי, מוסד, כיתה ומספר תיק). פרטים אישיים מלאים, פרטי משפחה, פרטי אחים, נתוני בריאות, לימודים (עם אפשרות לשמירת היסטורית לימודים של תלמיד), שדות חופשיים המוגדרים בהתאם לצרכים המיוחדים של כל תחנה. ניתן לאתר תלמיד או אוכלוסייה מתוך רשימת התלמידים לפי ת.ז., שם מלא או חלקי, מוסד, כיתה או מספר תיק.

ניהול פרטי מוסדות. ניהול פרטים כללים, הרכב כיתות, צוות מטפל, אירועים במוסד

ניהול תיק מטופל. המערכת מנהלת תיעוד הפניות, אבחונים, מבחנים (ואף יודעת לנתח בשלב זה את Wisc95), המלצות, ועדות, טיפולים והתערבויות, תיעוד לצורך מעקב אחרי פניות של המטופל (טלפונים, מכתבים, מסירת מסמכים וכו'). ההתערבויות והטיפולים המתועדים דרך תיק התלמיד מעדכנים את יומן המטפל. כמו כן המערכת מנהלת פרטי הורים. ניתן ליצור חתכים בעזרת מסך שאילתה, להדפיס או ליצור התפלגויות גראפיות וניתן לייצוא נתונים ל-Excel \ Word\ HTML ועוד...
על מנת להקל על ההקלדה אפשר לבצע תעוד של פעילות בצורה מרוכזת עבור חתך מסויים של מטופלים למשל: שליחת דואר אלקטרוני לאוכלוסייה נבחרת, הזמנה לועדה, רישום של המלצות וכדומה,

יומן מטפל. המערכת מבצעת ניהול יומני עבודה עבור עובדי התחנה, כל פסיכולוג יכול לראות את יומנו (או יומנים אחרים לפי הרשאה). שילוב היומן עם תכנת Outlook מאפשר קביעת פעילות קבוצתיות ב- Outlook (לדוגמא: ישיבות צוות) והעברתם לתכנה ולהיפך. יצירת, תזכורת, קביעת משתתפים בפגישה (נלקח מספר הכתובות של Outlook).

תיק נותן שירות. ניהול של פרטים אישיים, פרטים מקצועיים, תנאי ההעסקה, תוספות שכר, עבודות קודמות, שדות חופשיים. כמו כן, התיק מנהל: מעקב הדרכות, השתלמויות, התמחויות ופעילויות של הצוות. ניתן לבצע התפלגויות גראפיות ולייצוא נתונים ל-Excel \ Word\ HTML ועוד...

מודול כתיבת דוחות פסיכולוגיים. מודול המאפשר כתיבת דוח הפסיכולוג, תוך שימוש ב smart document ב Word ובשילוב נתונים מתוך טבלאות התוכנה: מבחנים, המלצות וטיפולים, רקע משפחתי / בריאותי, סיכום אבחונים קודמים ועוד (מחייב גרסת Office 2003 professional ומעלה).

מודול דוחות קבועים ומחולל דוחות. דוחות קבועים קיימים במערכת. דוחות נוספים שיוגדרו יפותחו בהתאם לדרישה. מחולל דוחות מתקדם מסופק עם התקנת המערכת. זהו מחולל דוחות אורים המאפשר גם הוצאת מכתבים סטנדרטיים תוך שילוב ערכים נבחרים מתוך מסד הנתונים הכללי. מודול ניהול מסמכים. המערכת

מודול ניהול מסמכים. המערכת מבצעת קישור ואפיון מסמך לפי עורך, נושא, מטפל, מטופל, מוסד ועוד. ניהול מסמכים יוצאים (כל סוגי מסמכים), ניהול מסמכים נכנסים (מתויקים או ניתנים לסריקה מתוך המערכת), הגדרת ספריות עבודה, הגדרת שבלונות, הגדרת תיקיות, ניהול נתוני נמענים (ניתן להשתמש בספר הכתובות של Outlook), הגדרת מילות מפתח למסמך, ניהול תפוצה תוך בחירת פרמטרים לכל בעל תפוצה (קריאה בלבד, עריכת מאפיינים, אישור להעברת המסמך לנמענים נוספים), שליחה אימייל לנמען, ניהול עריכת מסמך משותפת (Workflow), הרשאות, גיבויים סלקטיביים על צורב או על דיסק קשיח, ועוד פונקציות רבות וחכמות. החיפוש מתבצע על כל אחד משדות האפיון (קיים אינדקס על כל שדה ושדה) עם אופציה לחפש בתוך המסמכים עצמם לפי מחרוזת מילים רצויה.

קופה וניהול כספי עבור שפ"ם. יצירת חוב למטופל, ניהול תשלומים של מטופל, הוצאת קבלות., ניתן להכין ממשק למערכת הנה"ח חיצונית או לחבר המערכת ל"אסיף", מערכת שלמה לניהול גבייה והנה"ח (מודול נפרד מתוכנת קדם).

כרטסת מטופלים פעילות בשפ"ח גורמים מפנים סיבות הפניה כתיבת דוחות יומן מטפלים


מצגת