דף הבית                   מוצרים                   הורדות                   לקוחות               צור קשר

הבוחר- תכנה לניהול עבודת ועדת הבחירות המקומית

• בעלי זכות בחירה
• ניהול השתלמויות, מבחנים, כתבי הסמכה
• ניהול קלפיות
• קליטת תוצאות
• חלוקת מנדטים
• מחולל דוחות"אורים"
• מודול אינטרנט – תוצאות on line

חברת מציעה את תכנת הבוחר: תוכנה לניהול עבודתה של ועדת הבחירות ברשות המקומית. התכנה ידידותית, קלה להפעלה, חכמה ויעילה.

אפיון קצר:

1. קליטת קובץ בעלי זכות בחירה מתוך תקליטור הנמסר ע"י משרד הפנים.
2. איתור בוחר לפי תעודת זהות או שם- קבלה מיידית של קלפי ההצבעה ומספר סידורי בקלפי.
3. ניהול רשימות מועמדים לראש הרשות, הרשימות המתמודדות והסכמי עודפים בין הרשימות
4. ניהול השתלמויות וסינון המועמדים בתום ההשלמות.
5. הפקת כתבי מנוי לפי נוסח הנקבע ע"י פקיד בחירות או ועדת הבחירות ברשות.
6. הפקת תגים ממוחשבת לבעלי זכות כניסה לקלפי/ות.
7. קבלה מיידית של סך המצביעים ואחוזי הצבעה לכל קלפי ולכלל הרשות בהתאם לדיווחים מהקלפיות.
8. טיפול במערך התשלומים לבעלי תפקידים בקלפי
9. ניהול קלפיות: קליטת תוצאות בצורה מהירה ויעילה
10. הצגת התפלגות התוצאות לראש הרשות ולרשימות מייד עם קליטת תוצאות המגיעות מהקלפיות.
11. הצגת גרפים של ההתפלגויות
12. הצגת גרפים מתחלפים של התפלגויות התוצאות
13. הצגת חלוקת מנדטים בהתאם להסכמי עודפים
14. מחולל דוחות אורים המאפשר הכנת כל חתך רצוי לפני יום הבחירות, ביום הבחירות ולאחר יום הבחירות, כולל התפלגות הצבעה לפי אזורים וקלפיות לראשות ולמועצה.
15. מודול אינטרנט המפיק מידע על כלל מערכת הבחירות (מועמדים / קלפיות / רשימות / תוצאות לראשות / תוצאות למועצת הרשות / חישוב מנדטים (כולל הסכמי עודפים) / גרפים והתפלגויות שונות...
16. ניהול סיבוב שני של בחירות לראש הרשות.

מאגרים בוחרים ספירת קלפיות התפלגות רשימות התפלגות מועמדים חישוב מנדטים התפלגות מנדטים